چند وقتیه که تلگرام ربات @langbot‌ رو معرفی کرده که با استفاده از اون می‌تونید خیلی راحت تلگرام‌ رو به هر زبانی که می‌خواهید داشته باشید.

برای اینکار :
1️⃣ به آدرس @langBot‌ برید.
2️⃣ ربات رو استارت کنید... از بین زبان‌ها زبان فارسی رو انتخاب کنید.
3️⃣ از بین پلتفرم‌ها،‌پلتفرم اندروید رو انتخاب کنید.
4️⃣ بسته زبان فارسی برای شما دانلود میشه که با زدن روی "..." و انتخاب Apply Localization، تلگرامتون فارسی میشه.
😊 به همین سادگی

❗️ اگه تلگرامتون بدرستی فارسی نشد،‌یکبار تلگرام رو ببندید و دوباره باز کنید.